• Rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid i Statens vegvesen 

      Kolnes, Truls (Master thesis, 2017)
      Denne oppgaven omhandler erfaringer og bruk av rammeavtaler for bygge- og anleggsarbeid i Statens vegvesen, der eksisterende bruk, erfaring og eventuell fremtidig bruk kartlegges og diskuteres. Forskningsmetoden som er ...