• Forbedringer ved SHA-arbeid i byggebransjen 

      Kolberg, Mette Sætre (Master thesis, 2014)
      Bygg- og anleggsbransjen er svært utsatt for ulykker, og det er essensielt å satse på sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Dette tema er et svært dagsaktuelt tema, da samtlige bedrifter i bransjen har en storsatsing på ...