• Lærerens innvirkning på elever med lav mestringsforventning 

      Kok, Matilde Evanger (Bachelor thesis, 2020)
      Problemstilling: Hvilke grep mener læreren den kan ta for å hjelpe elever med lav mestringsforventning i kroppsøving? Denne forsknings- og utviklingsoppgaven tar for seg lærerens innvirkning på elevenes mestringsforven ...