• Sykepleiers tilrettelegging av god palliativ pleie til kreftsyke i hjemmet. 

      Nilsen, Annelin Grindvik; Knutsen, Marthe Hauge (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn Dødsårsaksregisteret til folkehelseinstituttet viser at kreft er den hyppigste dødsårsaken i Norge. Mange med uhelbredelig kreft har et ønske om å få dø hjemme med sine nærmeste rundt seg. I 2020 var 27% av ...