• Utbyggingsplanlegging i Mosambik - energisystemsimuleringer 

      Knutsen, Eivind Løvdal (Master thesis, 2011)
      Det afrikanske landet Mosambik har med sine enorme naturressurser et stort potensial for å bli en storprodusent av elektrisk kraft. Mange ulike selskaper har gjennom årenes løp utført ulike mulighetstudier for ulike ...