• Kan analog og digital opptaksform gå hånd i hånd? 

      Knut August Svisdal (Bachelor thesis, 2019)
      I denne oppgaven skal jeg se på hvorfor noen filmskapere velger å lage filmene sine med det analoge formatet mens andre velger det digitale formatet. I denne oppgaven skal jeg ta for meg problemformuleringen; Hvorfor har ...