• Comparative analysis of protective coating on Scandinavian road bridges 

   Eriksen, Karsten T.; Ler, Henrik R.; Moe, Kristian R. (Bachelor thesis, 2020)
   Beleggsystemer på 82 norske og 32 svenske stålbroer ble studert for å bestemme hvilket beleggsystem som var best egnet for korrosjonsvern fra et livstidsøkonomisk perspektiv. Systemene som ble undersøkt var dupleks termisk ...
  • Comparative analysis of protective coating on Scandinavian road bridges 

   Eriksen, Karsten Tranborg; Ler, Henrik Rødal; Moe, Kristian Ringheim (Bachelor thesis, 2020)
   Coating systems on 82 Norwegian and 32 Swedish steel bridges were studied to determine the better suited alternative for corrosion protection from a lifetime economical perspective. The studied coatings were duplex thermally ...
  • Corrosion Protection of Machined Steel Surfaces 

   Andersen, Silje Bergset (Master thesis, 2017)
   Protection of smooth, machined surfaces is challenging as the surfaces do not have the roughness required to provide proper adhesion between the substrate and the coating. This gives poor corrosion resistance and lower ...
  • Droplet Erosion Protection Coatings for Offshore Wind Turbine Blades 

   Valaker, Emil Andre (Master thesis, 2015)
   Sintef har en visjon om å utvikle en egen patentert løsning for å redusere erosjon på vindturbinblader offshore. Dette prosjektet hadde som intensjon og støtte opp under utvikling av et bedre beskyttelsesbelegg og bistå ...
  • Effect of laser structured micro patterns on the polyvinyl butyral/oxide/steel interface stability 

   Hagen, Catalina Hoem Musinoi; Knudsen, Ole Øystein; Zavieh, Amin; Pfleging, Wilhelm (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This work investigated the effect of steel substrate topography and roughness on cathodic disbonding resistance and wet adhesion of the polyvinyl butyral/oxide/steel interface. Laser structuring was employed to pattern ...
  • Effect of Sulfide Inclusions in Austenitic Stainless Steel on the Initiation of Pitting in Base Metal and Heat Affected Zone after Welding 

   Gjønnes, Anders Welde (Master thesis, 2012)
   The predominant site for the initiation of pitting on austenitic stainless steel has been shown to be sulfide inclusions and notably the manganese types of sulfides. Dissolution of inclusions has been observed and suggested ...
  • The effect of surface roughness and topography on the organic coating/steel interface stability 

   Hagen, Catalina H. Musinoi (Doctoral theses at NTNU;2020:304, Doctoral thesis, 2020)
   The study in this thesis, focused on the effect of surface roughness and topography on the organic coating/steel interface stability in humid air and corrosive conditions. A strong correlation between roughness, Rz, and ...
  • High Temperature Cathodic Disbondin of Organic Coatings on Submerged Steel Structures 

   Gundersen, Håkon A Holm (Master thesis, 2011)
   There are currently no standard test methods for testing the cathodic disbonding properties of organic coatings at temperatures above 100 C. There are several subsea oil and gas reservoirs with high temperatures, some as ...
  • Korrosjonsbeksyttelse av maskinerte ståloverflater 

   Kristoffersen, Alexander (Master thesis, 2015)
   Industrien har erfart at maskinerte ståloverflater er vanskelige å beskytte mot korrosjon, da det korrosjonsbeskyttende belegget feiler tidlig. Tidligere ble det antatt at dette skyldes dårlig adhesjon mellom maskinert ...
  • Korrosjonsbeskyttelse av Maskinert Stål 

   Hognestad, Asbjørn (Master thesis, 2016)
   Det er vanlig praksis å blåserense stål som skal belegges med organisk belegg. Blåserensingen rengjør ståloverflaten og etterlater en overflateruhet som gir god belegglevetid. Maskinerte overflater blir ikke alltid blåserenset ...
  • Long-Life, Low-Maintenance Coating Systems 

   Knudsen, Ole Øystein; Bjørgum, Astrid; Døssland, Line Teigen (Journal article; Peer reviewed, 2012)
   A coating system with low maintenance will often give lower life-cycle costs, in spite of higher costs in the new construction phase. The Public Roads Administration in Norway has been using coating systems consisting of ...
  • Mekaniske egenskaper til beleggsystemer for offshore vindturbin 

   Bastiko, Arya Priambodo (Master thesis, 2012)
   De seneste årene er det oppdaget slitasjeskade på offshorevindturbinenes fortøyningsplass, hvor båter kommer inntil for på og avlastning av drift og vedlikeholdspersonell. Hensikten med denne oppgaven er å se på beleggenes ...
  • Passivation and Reactivation of Aluminium Sacrificial Anodes 

   Heggseth, Anders Opheim (Master thesis, 2019)
   Ein ny inspeksjonsmetode ved navn FIGS® har i dei seinare år blitt utvikla. Denne metoden nyttar seg av felt-gradient målingar og vurderar tilstanden på korrosjonsbeskyttelsesystemet til forskjellige undervasstrukturar og ...
  • Repair Coatings for Thermally Sprayed Aluminium 

   Askestad, Heidi (Master thesis, 2016)
   Thermally sprayed aluminium (TSA) is widely used for corrosion protection on offshore installations. Rapid degradation of the TSA has earlier been discovered, if organic coating is applied on top of the TSA. In case of ...
  • Strategi for vedlikehold av korrosjonsbeskyttende belegg på norske veibruer 

   Matre, Håkon (Master thesis, 2017)
   Erfaringene fra blant annet Bergsøysundbrua har vist at flekkvedlikehold av belegg i områder der sinken har startet å korrodere ikke har vært effektivt. Nye korrosjonsangrep har raskt oppstått på samme sted. For å evaluere ...
  • The effect of surface roughness on corrosion resistance of machined and epoxy coated steel 

   Hagen, Catalina Hoem Musinoi; Hognestad, Asbjørn; Knudsen, Ole Øystein; Sørby, Knut (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   By incorporating periodic micro-patterns on steel substrates, the effect of surface roughness on corrosion resistance of a two-component polyamine cured epoxy mastic coating has been studied. Machining was employed to ...