• Challenging Fiction: Exploring Meaning-Making Processes in the Crossover Between Social Media and Drama in Education 

   Knudsen, Kristian Nødtvedt (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Abstract The aim of this study was to explore how meaning-making activity can be expressed and shaped in the crossover between drama in education and social media. This study concerns the use of empirical material from an ...
  • Dramafagets rolle i en digital læringskultur 

   Knudsen, Kristian Nødtvedt (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Udgangspunktet for denne studie er hentet i et nyligt afsluttet doktorgradsprojekt ”#iLive – konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid” (Knudsen, 2017a). I doktorgradsprojektet undersøgte jeg, hvordan ...
  • Forskeren som dramaturg – dramaturgi som refleksiv metodologi 

   Knudsen, Kristian Nødtvedt (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Artiklens hensigt er at undersøge, hvordan dramaturgi som et teoretisk koncept (Pavis, 2014; Szatkowski, 2017) kan fungere som en metodologisk platform i relation til kunstbaseret forskning. I kunstbaseret forskning får ...
  • #iLive konturer af en performativ dramadidaktik i en digital samtid 

   Knudsen, Kristian Nødtvedt (Doctoral theses at NTNU;2017:303, Doctoral thesis, 2017)
   Sammendrag Hensigten med denne ph.d.-afhandling er at undersøge, hvordan det performative og digitale samfund kan revitalisere dramadidaktik. I afhandlingen bringer jeg de sociale medier og deres komplekse kommunikative ...
  • Performative læringsrum på digitale scener - dramadidaktik og sociale medier 

   Knudsen, Kristian Nødtvedt (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Skolens læringsrum er udfordret gennem de sociale mediers konstante tilstedeværelse. Det kan være vanskeligt for lærere at håndtere, hvordan de sociale og digitale rum kan integreres i undervisningen. Hensigten med studien ...
  • Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis 

   Bjørkøy, Ingrid (Doctoral theses at NTNU;2020:385, Doctoral thesis, 2020)
   Sammendrag Denne avhandlingen har til hensikt å bidra med økt kunnskap om sangsamspill med de yngste barna i barnehagens hverdagsliv. Avhandlingen har en småbarnspedagogisk posisjonering med en metodologisk og teoretisk ...