• Er kortsvar ellipser? - En generativ analyse av kortsvar i norsk 

      Knudsen, Katrine Langseth (Master thesis, 2015)
      Jeg har i denne oppgaven sett nærmere på såkalte kortsvar, som i 1B under. Kortsvarene er direkte svar på spørsmål, der man typisk kun hører eller ser en leksikalsk frase (AP, PP, DP osv.), men der meningsinnholdet går ut ...