• Den norske kommunereformen og common pool-problemer 

      Knoph Sandvand, August (Master thesis, 2021)
      Formålet med denne oppgaven var å undersøke om den norske kommunereformen har ført til common pool-problemer. For å vurdere dette har jeg brukt difference-in-difference metoden for å se om kommunene som ble slått sammen ...