• En kvalitativ studie av nyere litteraturteori i undervisning av poesi 

      Klungervik, Ida Marie (Bachelor thesis, 2019)
      Jeg forsøker i denne bacheloroppgaven å besvare følgende problemstilling: Hvilke generelle prinsipper, oppgaver og aktiviteter er førende for en undervisning av poesi orientert ut ifra nyere litteraturteori? Litteraturteori ...