• Veiledning til barn med nyoppdaget diabetes type 1 

      Klippen, Marie (Bachelor thesis, 2022)
      Bakgrunn: Norge er et av landene i verden som har høyest forekomst av diabetes type 1 hos barn og unge. Barn som får diabetes type 1 blir innlagt på en barneavdeling for opplæring i sykdommen sammen med foreldrene sine. ...