• Forecasting Univariate Time Series with Missing Data 

      Klippen, Elen Ekeberg (Master thesis, 2021)
      Manglande data er ikkje-observerte verdiar for ein variabel, og er ofte å finne i tidsrekkjer frå den verkelege verda. Ved å lage modellar som beskriv tidsrekkjer kan ein lage estimat på framtidige verdiar av det tidsrekkja ...