• Belastbarhet for roterende frekvensomformere for jernbanen i Norge 

      Klingan, Ole Johan Ekeli (Master thesis, 2014)
      I denne oppgaven har det blitt beregnet temperaturøkning i en enfasegenerator med dempevikling ved overlast. Generatoren er en del av en roterende frekvensomformer av typen Q48/Q49 som brukes av Jernbaneverket for å forsyne ...