• En studie om unge voksnes museumsvaner 

      Birklund, Maren; Kleven, Siv Hege; Kvambe, Evelyn Mercedes (Bachelor thesis, 2019)
      Denne bacheloroppgaven er et avsluttende bidrag etter tre år ved studiet Økonomi, Ledelse og Bærekraft på NTNU i Gjøvik. Oppgavens oppdragsgiver gjennom denne perioden har vært Mjøsmuseet AS. Gjennom vårsemesteret har ...