• 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

   Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...
  • Aluminium 3D Printing with KUKA Robot 

   Liavaag, Elias Johan; Hanstveit, Ole-Martin; Sunde, Christer Dybvik (Bachelor thesis, 2018)
   This thesis work aims to identify how additive manufacturing of aluminium can be carried out with the help of an industrial robot. The nature of aluminium means that it needs to be melted in an inert gas zone, filled with ...
  • Automatic production of patient adapted orthopaedic braces using 3D -modelling technology 

   Kleppe, Paul Steffen; Rekdalsbakken, Webjørn (Chapter, 2020)
   The research group in biomechanics at NTNU Aalesund works in close cooperation with the orthopaedic surgeons at Aalesund Hospital. One of the research activities has been to develop an automatic procedure for producing ...
  • Brukertilpasset gips 

   Sjåstad, Denis; Alvestad, Vegard Justsen André; Nedrelid, Oscar Hatlo (Bachelor thesis, 2019)
   Denne tekniske rapporten tar for seg utvikling og konstruksjon av en løsning som er designet for å erstatte dagens gipsprosess ved håndleddsbrudd. Løsningen innebærer å 3D-skanne en hånd og 3D-printe en brukertilpasset ...
  • Integrering av 3D teknologi for brukertilpasset gips ved Ålesund Sykehus 

   Romundstad, Stine Sønåsen (Bachelor thesis, 2020)
   Rapporten tar for seg arbeidsprosessen rundt analyse av tidligere arbeid og forbedring med grunnlag i ny teknologi fra start til slutt. Målet med oppgaven er å utvikle et konsept med bruk av 3D-teknologi som 3D-skanning, ...
  • Manulab 

   Taklo, Fredrik Siem; Ringstad, Hans-Christian; Finnson, Hans Christian Haugan (Bachelor thesis, 2020)
   Denne bacheloroppgaven omhandler "Manulab"-prosjektet fra 2020, som gikk ut på å bidra i utviklingen av et forskningslaboratorium for vareproduksjon med roboter på NTNU i Ålesund. Et pilotprosjekt med prototypeprodukter ...
  • Observasjons-ROV til Kystverket. 

   Skår, Morten Erling Strandman; Hellebostad, Christian Myklebust; Hellebostad, Anders Myklebust; Pedersen, Martin Strøm; Kvalsvik, Stephen Vegard Tarev; Øwre, Linn Kristin; Dittmann, Christian (Bachelor thesis, 2016)
   Hensikten med denne oppgaven er å utvikle et konsept til en kompakt og bærbar observasjons-ROV som kan bistå Kystverket med å inspisere sjømerker. ROV-en skal være lett å manøvrere, slik at inspeksjon og dokumentasjon kan ...
  • Prosessutvikling for produktvisualisering i maritime miljø. 

   Hessen, Stian Johansen (Bachelor thesis, 2020)
   Denne tekniske rapporten er besvarelse for avsluttende hovedoppgave i Produkt og systemdesign 2017-2020, ved NTNU Ålesund. Hovedoppgaven er gjennomført hos Skipsteknisk AS, hvor kandidaten fra før har gjennomført praksis ...
  • Towed ROV 

   Haram, Håkon Longva; Thorholm, Robin Stamnes; Tennfjord, Bjørnar Magnus (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten er basert på bacheloroppgaven «Towed ROV» og er gitt av NTNU Ålesund. Målet med denne bacheloroppgaven er å studere konseptet «towed ROV», dette inkluderer å designe og bygge en prototype som skal bli slept ...
  • Towed ROV 

   Hagen, Eirik André; Samset, Einar; Tusa, Adrian Sæther (Bachelor thesis, 2020)
   I denne rapporten blir konseptet rundt en «Towed ROV» studert. Den er gitt av NTNU Ålesund, og er basert på videreutvikling av designet fra forrige års «Towed ROV» bachelorrapport. «Towed ROV» fungerer som en flerbruksplattform ...
  • Towed-ROV 

   Homdrom, Kristian Salvesen; Nonsvik, Marius; Reite, Daniel Rasmus; Solli, Morten Lerstad (Bachelor thesis, 2018)
   This thesis evaluates the concept of a "Towed-ROV", and is provided by NTNU Ålesund. The purpose of this project is to design and develop a remote operated vehicle, to be towed behind a vessel. It functions as amulti-purpose ...