• Asynchronous construction from clocked designs 

      Kleppe, Bjørn-Inge Flølo (Master thesis, 2023)
      Denne masteroppgåva undersøker dei potensiale fordelane ved asynkrone kretsar. Desse fordelane er blant anna eit potensiale for ein raskare meir robust krets med eit lågare straum forbruk samanlikna med ein synkron krets. ...