• Collaborative talk in mathematics - contrasting examples from third graders 

   Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   There is a substantial body of knowledge on the importance of language for learning in general, and for learning mathematics in particular. Hence, language skills and collaborative learning are emphasised in the Norwegian ...
  • Collaborative tool-mediated talk - an example from third graders 

   Dahl, Heidi; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Chapter, 2018)
   The importance of language and social interaction in learning mathematics has been widely emphasized the last decades. In this paper, we present a dialog between two eight-year-old girls, working on a multiplication task. ...
  • Early mathematics - teacher communication supporting the pupil's agency 

   Klemp, Torunn (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   There is a substantial body of knowledge on the importance of language for learning mathematics and the importance of attending to the pupils’ strategies in the meaning-making process. In this Norwegian case study, I ...
  • Med praksisloggen som vandrestav?: En kvalitativ studie av lærerstudenters læringsprosess 

   Klemp, Torunn (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2012:124, Doctoral thesis, 2012)
   Emnet for denne studien er lærerstudentenes skriving av logg i lærerutdanningas praksisopplæring. Hensikten med studien er å undersøke og drøfte hvordan praksisloggen tas i bruk som læringsverktøy. Problemstillinga er ...
  • Mentoring prospective mathematics teachers as conductors of whole class dialogues - Using video as a tool 

   Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2018)
  • Positionings in an immature triad in teacher education 

   Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   This article presents and discusses experiences from an intervention project in Norwegian teacher education focusing on a triadic collaboration between student teachers, mentors and lecturers. The aim of the project was ...
  • Pre-service mathematics teachers' whole-class dialogs during field practice 

   Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Chapter, 2018)
   This paper is based upon an intervention study where pre-service teachers plan whole-class mathematical dialogs together with their mentor and lecturer. Learning to conduct dialogs is increasingly in focus in teacher ...
  • Skriving i et digitalt triadisk refleksjonsfellesskap i lærerutdanninga 

   Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The background for this article is an intervention project in teacher education for primary school. The project addresses a worldwide call for meeting places for the triadic collaboration in teacher education. ...
  • Video som redskap i etterveiledning av matematikksamtaler 

   Høynes, Siri-Malén; Klemp, Torunn; Nilssen, Vivi Lisbeth (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Flere tar til orde for den utfordrende helklassesamtalen som en kjernepraksis i lærerutdanninga. Artikkelen er basert på en studie der vi har prøvd ut video som redskap i etterveiledning av lærerstudenters matematikksamtaler ...
  • Å studere elevers læring gjennom en fokuselev 

   Klemp, Torunn; Nedberg, Audhild (Peer reviewed; Journal article, 2016)
   Denne artikkelen presenterer og diskuterer erfaringer fra et forsknings- og utviklingsprosjekt der lærerstudenter på masterutdanning for 1.–7. trinn ved UiT Norges arktiske universitetet, følger én enkelt elevs faglige og ...