• Konturkvalitet: Reduksjon i overmasse ved nøyaktig boring 

      Kleiven, Erling (Master thesis, 2011)
      Denne masteroppgaven omhandler tunnelkontur og de forhold som virker inn på kvaliteten av konturen. Rapporten bygger videre på fordypningsprosjekt anleggsteknikk TBA 4570 og fordypningsemne TBA 4575 fra høsten 2010. Den ...