• Metoder for deteksjon av linezolidresistens 

      Kleiven, Ane; Madsen, Tonje Mjølsvik (Bachelor thesis, 2020)
      Utbredt resistensutvikling er en dagsaktuell utfordring. Flere stammer av bakterien Staphylococcus aureus er multiresistente. Multiresistente stammer av S. aureus kan behandles med det syntetiske antibiotikumet linezolid, ...