• Regional inkubator - Kunnskapsparken Helgeland 

      Kleftås, Stian Heggli (Master thesis, 2020)
      Norsk økonomi er i endring, og regional verdiskaping kommer til å spille en viktig rolle i årene som kommer. Vi må både bli mer digitale og utvikle nye løsninger for et mer bærekraftig samfunn, som i mindre grad er avhengig ...