• Det digitale trusselbildet hos privatpersoner 

   Nakken, Nicolai (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven handler om å kartlegge det digitale trusselbildet til privatpersoner. Først går jeg gjennom en del sentrale begreper som er viktig å vite hva betyr for å forstå resten av oppgaven. Vi ser videre på hva ...
  • Erfaringer med bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i Prosjektfaget 

   Sandstrak, Grethe; Klefstad, Bjørn (HiST/AITeL-rapport, Research report, 2004)
   I denne rapporten legger vi frem våre erfaringer med bruk av Lego Mindstorm Robolab i prosjektfaget. Rapporten ser også nærmere på målsettingen med å ta dette i bruk i undervisningen på Høgskolenivå. Rapporten har følgende ...
  • Fagopplegg for bruk av Lego Mindstorm Robolab og objektorientert programmering i et prosjektfag 

   Sandstrak, Grethe; Klefstad, Bjørn (HiST/AITeL-rapport, Research report, 2004)
   Denne rapporten viser hvordan man kan bruke Lego Mindstorm Robolab som case i et prosjektfag, samtidig som det støtter opp om grunnopplæringen i Javaprogrammering. Rapporten ser også nærmere på målsettingen med å ta dette ...
  • Hvordan skape økt bevissthet og oppslutning fra studentene i kvalitetsutvikling i høyere utdanning 

   Klefstad, Bjørn; Sandstrak, Grethe (Journal article; Peer reviewed, 2023)
   Vi har i denne studien sett på et kvalitetssystem for evaluering og erfaringer med hvordan dette gjennomføres i høyere utdanning. Vi har hatt fokus på rollene emneansvarlig og student og sett på hvordan studieprogramledelsen ...
  • Intensivt obligatorisk SCRUM-prosjekt i systemutviklingsundervisning 

   Bryne, Geir Bjørkli (Master thesis, 2019)
   Denne oppgaven tar for seg en case på NTNU som omhandler undervisningsmetodikk i systemutvikling. Undervisningsmetoden det er blitt forsket på er et intenst obligatorisk SCRUM-prosjekt. Prosjektet er en del av undervisningen ...
  • Modell for innføring av et ledelsessystem for informasjonssikkerhet 

   Sand, Simen; Ravna, Natalia; Rønning, Martin (Bachelor thesis, 2019)
   Formålet til denne forskningsrapporten er å analysere hvorvidt vår nåværende modell for innføring av et ISMS har blitt foreldet som følge av store fremskritt og endringer innen feltet, hvordan den nye personvernsforordningen ...
  • Referansegrupper som verktøy for kontinuerlig kvalitetsforbedring 

   Sandstrak, Grethe; Klefstad, Bjørn (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   NTNU sitt kvalitetssystem stiller krav til at emneansvarlig skal sørge for kontinuerlig kvalitetsutvikling i emner de har ansvar for. Emneansvarlig skal normalt gjennomføre emneevaluering ved bruk av referansegruppemetodikk ...
  • Trender i det digitale trusselbildet for norske virksomheter 

   Kårstad, Torstein; Øvstedal, Bendik (Bachelor thesis, 2019)
   Denne oppgaven undersøker utviklingen av det digitale trusselbildet og angrepsmetoder norske virksomheter har opplevd de siste fem årene. Rapportens bidrag er å kartlegge hvilke trender som kommer å prege trusselbildet de ...