• Administrasjonssystem for datavitenskapsoppgaver 

   Aanesen, Johan; Klausen, Brede Fritjof; Danielsen, Svein Are (Bachelor thesis, 2019)
   Prosjektets mål har vært å lage et web basert system som simplifiserer oppgave innlevering og gjennomgang av andre sine oppgaver, dette erstatter den tidligere brukte organiseringen gjennom regneark. Gjennom bacheloren har ...
  • Administrasjonssystem for datavitenskapsoppgaver 

   Aanesen, Johan; Klausen, Brede Fritjof; Danielsen, Svein Are (Bachelor thesis, 2019)
   Prosjektets mål har vært å lage et web basert system som simplifiserer oppgave innlevering og gjennomgang av andre sine oppgaver, dette erstatter den tidligere brukte organiseringen gjennom regneark. Gjennom bacheloren har ...