• Mineralutvinning på havbunnen i norske havområder. 

   Kløvning, Erik Mikal; Ellingvåg, Kjetil; Aandahl, Erik (Bachelor thesis, 2016)
   Mineralutvinning på havbunnen innenfor norske havområder er et aktuelt og attraktivt felt i dag. Forskere ved NTNU i Trondheim og Universitetet i Bergen har kartlagt havområder mellom Jan Mayen og Svalbard, hvor de har ...
  • Risiko og Tiltak ved Motorhavari blant Fritidsbåter 

   Kløvning, Erik Mikal (Master thesis, 2019)
   Bruk av fritidsbåt er forbundet med risiko på lik linje med mange andre aktiviteter. Dessverre forekommer det flere uønskede hendelser, inkludert tap av liv, med jevne mellomrom langs kysten. Sjøfartsdirektoratet og andre ...