• Hylleplassering og salg 

      Klæthe, Silje Merethe (Bachelor thesis, 2010)
      Denne oppgaven er skrevet på oppdrag fra Shell/7-eleven Gjøvik og skal se på effekten hylleplassering har på salget. Del 1 gir et bilde av varehandelen i Norge og viser at en stor del av verdiskapningen i norsk næringsliv ...