• MLOps - challenges with operationalizing machine learning systems 

      Kjetså, Tor Istvan Stadler (Master thesis, 2021)
      Det er en økende etterspørsel etter maskinlæringsapplikasjoner innenfor flere industries. Det finnes gode maskinlæringsmodeller, men det er utbredte vanskeligheter i sammenheng med å operasjonalisere dem. Mangel på verktøy ...