• Eleven som kollega - en studie av elevmedvirkning i praksis 

      Kjersti Normann (Master thesis, 2023)
      Denne studien tar for seg elevmedvirkning i praksis med problemstillingen: Hvordan kan fenomenet elevmedvirkning forstås og ledes? Elevmedvirkning og elevstemmen er begreper som brukes om elevenes deltagelse i skolen, og ...