• Barn på sykehus 

      Grotle, Hege Elisabeth; Kjerstad, Marie Sæther (Bachelor thesis, 2017)
      Bakgrunn: I 2016 ble 80 262 barn under 9 år innlagt i sykehus. Sykdom og sykehusinnleggelse kan føre til usikkerhet, ubehag og stress for barn. Hva som forårsaker stresset, og hvordan barn mestrer dette kan påvirkes blant ...