• Epigenetiske effekter av fysisk aktivitet 

      Kjersem, Helene; Finstad, Gunn Mari (Bachelor thesis, 2019)
      Dette litteraturstudiet inkluderte åtte studier og hadde som hensikt å undersøke om trening har epigenetiske effekter. DNA- metylering var den epigenetiske mekanismen som ble undersøkt. For å finne originallitteratur ble ...