• Design for demokratisk beslutningstaking 

      Kjendseth, Simen Aamodt (Master thesis, 2020)
      Denne oppgaven utforsker hvilke grep som kan gjøres for å styrke og effektivisere vår demokratiske modell på lokalnivå, slik at den blir skikket til å takle utfordringer store og små i vår tid, og samtidig styrker grenserommet ...