• A cloud-based pipeline for Event Sourcing of geospatial data 

      Kjelsaas, Lars Furu (Master thesis, 2020)
      Mange geografiske datasett blir oppdatert samlet, med jevnlig publisert av fullverdige, nye versjoner. For en del applikasjoner er imidlertid det historiske perspektivet og endringen av data mellom versjoner viktig informasjon ...