• Analyse av varme- og kjølesystemet ved Powerhouse Brattørkaia 

      Kjellsen, Sindre (Master thesis, 2020)
      Powerhouse Brattørkaia er Norges største nybygde plusshus, og vil gjennom driftsfasen generere mer energi enn det som totalt brukes til produksjon av byggematerialer, oppføring, drift og avhending av bygget, eksklusiv ...