• Den der romantiske drømmen om et liv på landet 

      Kjøs, Trym (Master thesis, 2019)
      Temaet for denne studien er voksne personer som flytter fra byen til bygda sine opplevelser rundt flyttingen, og hvordan de begrunner valget om å flytte. I tillegg belyser studien hvordan de erfarer sin nye rurale tilværelse ...