• Numerisk modellering av termodynamiske prosesser i luftputekammer 

      Kjøren, Erik (Master thesis, 2014)
      Det er i denne oppgaven utført numeriske simuleringer av en langvarig transient i et luftputekammer. Hovedfokuset har vært å gjenskape data fra feltmålinger av vannstand og trykk i luftputekammer ved magasinbytte i Jukla ...