• Tyrkias tiltredelse til EU 

      Kjønniksen, Charlotte (Bachelor thesis, 2021)
      I denne oppgaven har jeg valgt å se på Tyrkias forhold til EU. Og forskningsspørsmålene ble som følger: Hvilke handlingsalternativer har EU i denne situasjonen med Tyrkia, hva er de mulige utfallene basert på dette? Er det ...