• Utvikling og testing av en ny restsaltmåler 

      Kjøglum, Martin (Master thesis, 2018)
      Innenfor temaet vinterdrift er salting av veger et sentralt tema, spesielt i nordliggende områder med lange kalde vintre. Salting langs vegene i dag gjøres hovedsakelig for å oppnå en bar veg. Ved å kjøre på en bar veg ...