• Ernæringsoppfølging på kirurgisk avdeling - er den god nok? 

      Kjæreng, Ingeborg (Bachelor thesis, 2021)
      Introduksjon Ernæring er et av menneskets grunnleggende behov, og ivaretakelse av dette behovet er derfor en viktig sykepleieoppgave. Likevel er underernæring et vanlig problem i sykehus, og forskning tyder på at ...