• Effekter av tiltakspakken - Økte bevilgninger til vedlikehold 

      Kjærem, Guri (Master thesis, 2011)
      Oppgaven forsøker å kartlegge hvordan tiltakspakken ble brukt i kommunene og hvordan dette har innvirket på tilstandsgraden i bygningene. Oppgaven tar utgangspunkt i kartlagt tilstandsgrad i 2008 til KS-rapporten ”Vedlikehold ...