• Et ganske normalt liv: Utviklingshemming, dagligliv og selvforståelse 

   Kittelsaa, Anna M. (Doktoravhandlinger ved NTNU, 1503-8181; 2008:253, Doctoral thesis, 2008)
   I de siste par tiårene har det vært gjennomført et økende antall studier som handler om utviklingshemmedes egne perspektiver på sin tilværelse. Det dreier seg særlig om kvalitative studier, herunder observasjons- og ...
  • Interesseorganisasjoner for utviklingshemmede - også for innvandrere? 

   Kittelsaa, Anna M.; Berg, Berit (Research report, 2014)
   Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og handler om familier med innvandrerbakgrunn som har barn med utviklingshemming og i hvilken grad disse familiene deltar i interesseorganisasjoner ...
  • Kjønn i forskning om funksjonshemming : En litteraturstudie 

   Kittelsaa, Anna M.; Kristensen, Guro Korsnes; Wik, Sigrid Elise (Research report, 2016)
   Formålet med denne studien er å undersøke i hvilken grad og hvordan et kjønnsperspektiv har blitt integrert i norsk forskning om funksjonshemming etter år 2000. Norsk forskning forstås som forskning skrevet av en eller ...