• Implementering av NFC i vedlikeholdsstyringssystem. 

      Erstad, Erlend; Kismul, Thomas Victor; Sande, Dan Espen (Bachelor thesis, 2016)
      Hensikten med denne oppgaven er å beskrive mulighetene for ny teknologi og innovasjon ved bruk av vedlikeholdsprogrammer ombord på fartøy. Problemstillingen var å finne ut hvordan NFC-teknologi kan implementeres mot ...