• Rusmiddelavhengige pasienter i sykehus – en misforstått pasientgruppe 

      Kirste, Johan Andre Aarstrand (Bachelor thesis, 2019)
      Tittel: Rusmiddelavhengige pasienter - en misforstått pasientgruppe. Hensikt: Undersøke hvordan sykeleires holdninger og kunnskap om rusmiddelavhengige pasienter, kan være faktorer som spiller inn i deres ivaretakelse av ...