• Controlleren's rolle i offentlig sektor 

      Holmestrand, Anne Biret; Kirkhus, Karoline Gløtheim (Master thesis, 2019)
      Gjennom den siste tiden har det skjedd en rekke endringer innen økonomistyring i offentlig sektor. Flere trekker disse endringene opp mot den nye internasjonale trenden New Public Management, som har økt fokuset på ...