• Personlighet og stress hos norske regissører 

      Kirkholt, Gine Moen (Master thesis, 2016)
      Relasjonen mellom stress og personlighet i forskjellige yrker har blitt viet noe forskningsinteresse, men stress og personlighet i kreative yrker har ikke blitt like godt kartlagt. Denne studien tok for seg stress hos 77 ...