• Endeplateforbindelser for rektangulære hulprofil 

      Kirkerud, Eirik Eilertsen (Master thesis, 2015)
      Knutepunktstandarden NS-EN 1993 del 1, «Dimensjonering av knutepunkter» gir beregningsregler og føringer for ulike knutepunkter i stål. Derimot er det ikke gitt spesifikk anvisning for sammenføyning av komponenter av bjelker ...