• Kropp som profesjon 

      Kirkaune, Karianne (Master thesis, 2016)
      Denne avhandlingen/masteroppgaven har fokuset på kropp som profesjon i barnehagen, og hvordan det kommer til uttrykk i voksnes møter med barn. Jeg har en posthuman vitenskapsteoretisk inngang (og utgang). Avhandlingen ...