• Gründerbyen Molde? 

      Kirkaune, Astrid (Master thesis, 2019)
      Vi lever i et samfunn preget av kontinuerlige endringer, også innenfor næringslivet. Entreprenørskap og innovasjon står høyt på dagsordenen, i urbane så vel som rurale strøk. De siste tjue årene har det oppstått et økt ...