• Mestring av livet etter hjerteinfarkt 

      Kippernes, Silje; Øien, Line (Bachelor thesis, 2019)
      Hensikt: Hensikta med oppgåva er å få perspektivet til pasienten om kva erfaringar dei har gjort med mestring etter hjerteinfarkt. Ved å reflektere over dei funna som er presenterte i denne oppgåva, kan sjukepleiarar og ...