• Støyspektra fra veitrafikk - Gir glattede standardspektra et riktig bilde? 

   Killengreen, Tore (Master thesis, 2006)
   Etter flere års arbeid med veistøy har det blitt registrert fellestrekk i ulike veitrafikkstøyspekter. Alle veitrafikkstøyspekter har en frekvenstopp ved lave frekvenser som ligger mellom 50-100 Hz. Deretter følger en bunn ...
  • Støyspektra fra veitrafikk: Gir glattede standardspektra et riktig bilde? 

   Killengreen, Tore (Master thesis, 2006)
   Etter flere års arbeid med veistøy har det blitt registrert fellestrekk i ulike veitrafikkstøyspekter. Alle veitrafikkstøyspekter har en frekvenstopp ved lave frekvenser som ligger mellom 50-100 Hz. Deretter følger en bunn ...
  • The use of balconies for facade noise attenuation 

   Fjeld, Øyvind (Master thesis, 2021)
   Målet med masteroppgaven er å undersøke støydempningseffekten til balkonger på fasaden. Dette har blitt gjort gjennom feltmålinger og estimater ved bruk av Catt Acoustics, Nor96, retningslinje 517.521 av Byggforskserien ...