• Forebygging av fødselsdepresjon hos kvinner i Norge - fra et systemnivå 

      Kilaas, Maiken Alexandra Wang (Bachelor thesis, 2022)
      Valg av tema for denne oppgaven falt på psykisk helse, dette fordi jeg ønsker å se nærmere på hvordan forebygge fødselsdepresjon blant kvinner i Norge. Jeg har villet se hva som kan gjøres fra et systemnivå for å på best ...