• Fortetting og transformasjon med funksjonsblanding i lokalsentre 

      Khalifa, Mohamed (Master thesis, 2021)
      Den nasjonale strategien for bærekraftig utvikling understrekker at sentrumsutvikling må skje med fortetting i fokus. Befolkningsveksten er jevn, og det er alltid behov for mer arealbruk. Dermed er det viktig å forhindre ...